Sycowskie spotkania ze sztuką

Pomoc

Stawiamy Wojtka na nogi!

Wojtek urodził się 29 stycznia 2015 r. z przepukliną oponowo-rdzeniową. Jego choroba wynika z nieszczelności między kręgami ...
Pomoc