Polityka

Bezrobocie w powiecie oleśnickim

Dnia 19 grudnia 2018 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Oleśnickiego, w którego skład wchodzi pięciu radnych: Jan Dżugaj – starosta Sławomir Kapica ...